Athlete of the Year 2023
Name Points
Megan Oldham 48
Johanne Killi 44
Tess Ledeux 44
Mathilde Gremaud 40
Mitsuki Ono 38
Zoi Sadowski- Syn. 38